İşyerinde Dedikodu ve İftira

url

İşyerinde arkadaşının dedikodusunu yapıp iftira atan işçi tazminatsız kovuldu. Dava açan işçiye bir darbe de Yargıtay'dan geldi: İşten çıkartan şirket haklı…!

Yargıtay, işyerinde dedikodu yapan işçinin tazminatsız işten atılmasını onayladı.

Bir işçi, çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yapıp, işyerinde huzursuzluğa neden olduğu gerekçesiyle işten atıldı. "İş sözleşmesinin haksız ve geçersiz" şekilde feshedildiğini belirten işçi, işe iade talebiyle dava açtı. Davalı işveren ise iş akdinin "haklı nedenle" feshedildiğini savundu.

Mahkeme, "işten çıkarma cezasının genel müdürün onayı ile uygulanacağı" hükmünün gereğinin yerine getirilmediği gerekçe göstererek işçi lehine değerlendirmede bulundu. Yerel mahkeme, bu doğrultuda davayı kabul ederek işçinin işe iadesine karar verdi. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Daire, kararında, mahkemece bilgisine başvurulan tanık anlatımları sonucunda, işçinin, "Çalışma arkadaşları hakkında asılsız isnatlarda bulunduğunun ve bu eylemin iş yerinde huzursuzluğa yol açtığının sabit olduğunu'' belirtti.

 

insankaynaklariyiz.net

 

 

 

Bir Cevap Yazın