İş Kanununa Göre İşyerinde Mola

besdakika-ara-mola-insankaynaklariyiz.net

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Saat başına düşen ücretin yüzde 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir. İş Kanunu’nda ara dinlenme süresine gelince…

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
b) 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) 7.5 saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri asgari olup aralıksız verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir.
Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Bir Cevap Yazın