Kullanılmayan Yıllık İzinler Ertesi Yıla Devredilir mi?

kullanılamayan yıllı izinler - insankaynaklariyiz.net

İşçi ve işveren arasında en fazla tartışma konusu olan konulardan birisi de yıllık izin kullanımı ile ilgilidir. İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak kazanır. Bir yıldan az süre için orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı doğmaz. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Tarafların rızası olsa bile, yıllık izin hakkı ortadan kaldırılamaz.

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin;

1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,

süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde yıllık izin verilmesi zorunludur. Ancak, öngörülen bu izin sürelerinin, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünmesi mümkündür. Yıllık ücretli izni 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak bölen işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda asıl olan her zaman yıllık iznin hak edilen süre içerisinde kullanılmasıdır. Ancak, herhangi bir nedenle yıl içinde kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu olmayıp, izleyen yıllarda kullanılması mümkündür. Yıllık iznin bir bölümünün on günden aşağı olmamasına dikkat edin.

 

logo - asıl - site baş

Bir Cevap Yazın