Yıllık Ücretli İzine Yol İzni Dahil mi?

ücretsiz yol izni - insankaynaklariyiz.NET

İzin isteyen işçi ne yapmalı
İşçi, hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.
İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri varsa  izin kuruluna  yoksa kendileri değerlendirir.  İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar.
Ücretsiz yol izni…

Yıllık ücretli izin kullanımında eğer uzun yola gidecekseniz işveren yol iznini işçiye vermek zorundadır. Fakat yıllık ücretli izinde yol iznini işçinin belgeleme zorunluluğu vardır. Bu takdirde işçi yol izni kullanabilir.

Yıllık ücretli izinde kullanılan yol izni ÜCRETSİZ İZİNDİR. Puantaj hesabından kesilir ve maaşınızı yol izniniz ücretinizden kesilerek eksik alırsınız.

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır
Ücretsiz yol izninin, izin parçalı kullanılsa da  toplam olarak 4 gün kullanılması gerekir. Bunun aksine görüşler de vardır
Ücretsiz Yol İzninden Erken Dönenleri Bekleyen Tehlike:
Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları  sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir. Dolayısı işçiler  tatilden erken dönmeden önce işverenleri ile bu durumu konuşmaları gerekiyor. Aksi halde tatilden erken dönmenin bir faydası olmayabilir.
Yıllık izin ücreti izinden önce ödenmeli mi?
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermesi gerekiyor.
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödeniyor.

– Yıllık izin ücretinin hesabında hangi ücretler dikkate alınmaz?
İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

– İzinde çalışma yasağı
Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. İş sözleşmesinde izin kullanırken bir başka işyerinde çalışabilir hükmü olanların çalışmasında bir sakınca bulunmuyor.

Part-time çalışanlar için
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir . Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır. Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.

 

logo - asıl

Bir Cevap Yazın