İşçiye Para Cezası Kesilebilir mi ? (Ücret Kesme Cezası)

işçiye para cezası kesilir mi - insankaynaklariyiz.net

İş Kanunun 38.maddesi gereği; İşveren, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde gösterilmiş olan sebeplerin gerçekleşmesi durumunda işçiye ücret kesme cezası verebilir.

İşçi ücretlerinden bu yönde yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle birlikte bildirilmesi gerekir.


Ücret kesme cezası ile oluşan paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere paraların nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur.

İşçi Ücretlerinden kesilen paralar ile işçilerin;

– Mesleki eğitimleri,

– İş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri,

– Sosyal hizmetleri

için kullanılır. Ayrıca, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanır.

 

İşyerlerinde çalışanlar için iş disiplinini sağlamak için iş sözleşmelerine ve disiplin yönetmeliklerine İş Kanunu’nun 38. Maddesinin uygulama alanı çerçevesinde düzenlemeler yapılabilmektedir. İş Kanunu’nun 38. Maddesinde belirtilen ücret kesme cezasının içeriğinde ise “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır.

 

1- ÜCRET KESME CEZASI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NASILDIR ?

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu kapsamda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten yani işçinin iki günlük ücretinden veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

2- İŞÇİNİN BİR YIL İÇERİSİNDE EN FAZLA KAÇ GÜNLÜK ÜCRETİ KESİLEBİLİR ?

İşçinin bir yıl içerisinde toplam 24 günlük ücreti ceza olarak kesilebilir. 24 günden fazla yapılan kesintiler İş Kanunu hükümlerine aykırılık oluşturacaktır.

3- CEZA KESİNTİSİNDE SGK GÜNÜNDE BİR DEĞİŞME OLACAK MIDIR ?

İşçiden bir ayda kesilen 2 yevmiye ceza kesintisinin personel fiiliyatta çalıştığı için SGK gününden düşülmesi yanlış bir uygulama olacaktır. Ceza kesintisi adı altında sadece 2 yevmiye net ücret kesintisi yapılabilecektir.

4- İŞÇİLERDEN KESİLEN CEZA KESİNTİLERİNİ İŞVEREN KULLANABİLİR Mİ ?

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası ilgili hesabına kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.

 

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN CEZA PARALARI HESABI

T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA-KAMU GİRİŞİMCİ ŞB.

Hesap No : 38775369 – 5052

IBAN NO : TR 83 000 100 2533 387 753 69 – 5052

 

Çalışma Genel Müdürlüğü

Vergi Kimlik No : 815.029.2949

 

logo - asıl

 

 

Bir Cevap Yazın