NLP Nedir, Alt Modalite

nlp nedir, alt modalite nedir - insankaynaklariyiz.net
NLP Nedir?
Nöro Linguistik Programming kelimelerinin kısaltması olan NLP Sinir Dili Programlama, dilimize daha basit çevirecek olursak, Algısal Davranış Kontolü manasına gelmektedir. Ne işe yarar bu NLP sorusunun cevabı; bir kişinin farkında olmadan başardığı bir olguyu, alt modalitelerini çıkararak, aynı kişide tekrar kısa yoldan uygulamak ya da başka bir kişinin alt modalitelerini, ilk kişinin modaliteleriyle değiştirilmesini sağlayarak, ikinci kişinin de aynı başarıyı sağlamasıdır.

Alt Modalite Nedir?

Kısaca duyu organlarımız tarafından alınan verilerin beynimizde şekillenmesini sağlayan olgular diyebiliriz. Diyelim ki bir ses duyduk, o ses kulak tarafından işitilerek nöronlar tarafından beynimize iletilir. O sesin bizim için ifade ettiği anlamlar cümlesine ‘alt modalite’ diyoruz. Bir köpek sesi duyduğumuzda, o köpek sesi bizim için tek bir ses olarak kalmıyor, daha önceki görüntüler, kokular, hisler, hepsi mikserde karıştırılarak bir algı oluyor. Mikserde karıştırılan bu sesler, kokular, resimler ve başka ne varsa bunların hepsi o sesin alt modalitelerini oluşturmaktadır.Örnekle açıklamak sanırım kolay olacaktır. Mesela bir araba kornası, ki her gün yüzlercesini duyuyoruz. Korna sesi kulağımız tarafından alınıp, sinirler vasıtasıyla beynimize iletiliyor, beyin bir mikser görevi yaparak, o sesin bizim için ne ifade ettiğini çözümleyip, gerek duyduğumuz bir bilgi ise algı haline dönüştürüp, beynin ilgili birimini uyarıyor ve bu durumda o sesi algılıyoruz.

Bu durumu “Algıda Seçicilik” olarak da adlandırabiliriz.
NLP ile, alt modalitelerimizi düzenleyerek, algılama şeklimizi değiştirebilir, başkalarının görmediklerini görür, başkalarının işitmediklerini işitebiliriz. Fobilerimizden, korkularımızdan ve kaygılarımızdan kurtulabilir, kötü alışkanlıkları, terk edebilir, yerlerine iyi alışkanlıklar edinebiliriz. Odaklanma ve konsantrasyonumuzu artırabilir, sınavlarda, iş hayatında daha başarılı olabiliriz.
logo - asıl

Bir Cevap Yazın