Stajyer Öğrencilerin Sigortalandırılması ve Ücretleri

Stajyer Öğrencilerin Sigortalandırılması ve Ücretleri - insankaynaklariyiz.net

Stajyer, işyerinde yapılan işleri görüp öğrenmek ve uygulamanın yanında olarak bilgisini geliştirmek için işverenin yanında zorunlu eğitim gören kişidir. Stajyer öğrenciler, eğitim gördükleri alanda uygulamalı eğitim yapmaları zorunlu olan öğrencilerdir.

Öğrencinin stajyer sayılması için eğitim aldığı bölümle alakalı olarak “mecburî staj” şartı bulunması ve okulu tarafından işyerine uygulamalı eğitim amacıyla belirli bir süre aralığında eğitim almalıdır.

Stajyer öğrencilerin işyerlerindeki çalışmaları kendi isteğiyle değil, ilgili eğitim kurumlarından kaynaklanan zorunluluğu bulunmalıdır. Stajyer öğrencilerin iş ilişkisi iş sözleşmesine dayanmadığından çalıştığı süre içinde ücret ödense dahi İş Kanunu açısından işçi sayılmazlar. Ancak işyeri, eğitim statüsü gereği uygulamalı stajın dışında öğrenciyi kendi iş yerinde stajyer sıfatıyla da olsa çalıştırdığı takdirde, bu öğrenciler işçi sayılır.

Meslek lisesi ve teknik lise öğrencileri staj yaptıkları dönemin sigortalılığa ve emekliliğe bir etkisi yoktur. Zorunlu staj gören öğrencilerin sigorta gün sayısı başlama tarihine etkisi yoktur.

Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilere hak ettücret ödeyen işverenler bu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapar.

Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul ya da üniversite öğrencileri bu kapsama girenlerin sahip olduğu asgari ücret hakkına sahip değillerdir. Staj yapma zorunluluğu olan öğrenciler için 20 den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az asgari ücretin yüzde 30 u kadar maaş alırlar. 20 den az sayıda personeli olan işyerleri ise asgari ücretin yüzde 15 inden daha az stajyere maaş ödeyemezler.

Öğrencinin zorunlu olarak yaptığı staj süresince işveren bu kişileri sigortalı yapmak zorunda değildir. Staj süresince öğrenci bir işyerinde staj görür ancak o işyerinde sigortalı olmaz. Örneğin; Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri hakkında, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun sadece iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri de İş Kanunu gereğince yüzde 50’si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Eğitim gördükleri yüksekokul/üniversite de staj zorunluluğu bulunmamasına rağmen öğrenimlerini sürdürürken bir işyerinde staj yapmak isteyen öğrencilerin, bir işyerinde çalışmaları durumunda “işçi” statüsünde değerlendirilirler. Stajyer olarak değerlendirilemezler. SGK işe giriş bildirgeleri düzenlenir ve hangi iş pozisyonunda çalışacaksa ilgili meslek kodu da belirtilir. Vergi ve diğer kesintileriyle beraber SGK pirimleri de ödenir.

Örnek olarak ticaret alanında eğitim gören öğrenci, okul tatili döneminde zorunlu olarak bir ay staj yapması gerekirken staj yaptığı işyerinde iki ay çalışırsa, sonraki bir ayın sigortalı olarak gösterilmesi gerekir. Zorunlu staj tarihinin bittiği zaman SGK işe giriş bildirgesi düzenlenir. Ayrıca zorunlu staj bitiminden sonraki zaman çalışan öğrenciler 4857 sayılı İş Kanuna göre de  işçi sayılırlar ve ücret almaya hak kazanırlar.

İşyeri staj yapan öğrencinin okulundan ilgili belgeleri ve stajyer sigortalı işe giriş bildirgesinin istemesi gerekir. Stajyer öğrencilerin normal işçiler gibi sigortalı yapılabilirler. İşçi statüsünde çalıştırılırlarsa emeklilik açısından dikkate alındığı gibi sigorta başlangıç tarihi olarak da kabul görür.

 

Hayri ALBAYRAK

 

 

logo - asıl - site baş

 

 

Bir Cevap Yazın