2016 Yeni Asgari Geçim İndirimi (agi) Tutarları

2016 Yeni Asgari Geçim İndirimi (agi) Tutarları - insankaynaklariyiz.net

Bilindiği gibi AGİ (Asgari Geçim İndirimi); İşverenin işçiden kesinti yapıp devlete ödediği % 15 oranlı gelir vergisinden devletin belli tutarları almayıp işçiye yardım amaçlı geri ödenmesidir. 1 Ocak 2016 tarihinde yeni asgari ücret açıklanmasından itibaren Ocak 2016 tarihinden itibaren AGİ (Asgari Geçim İndirimi) tutarlarında değişiklik olmuştur.

01 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yeni AGİ Tutarları (TL)

EŞİ ÇALIŞMAYAN AGİ   EŞİ ÇALIŞAN AGİ
Bekar 123,53   Evli Eşi Çalışan 123,53
Evli Eşi Çalışmayan 148,23   Evli Eşi Çalışan, 1 Çocuk 142,05
Evli Eşi Çalışmayan, 1 Çocuk  166,76   Evli Eşi Çalışan, 2 Çocuk 160,58
Evli Eşi Çalışmayan, 2 Çocuk 185,29   Evli Eşi Çalışan, 3 Çocuk 185,29
Evli Eşi Çalışmayan, 3 Çocuk 209,99   Evli Eşi Çalışan, 4 Çocuk 197,74
Evli Eşi Çalışmayan, 4 Çocuk 209,99   Evli Eşi Çalışan, 5 Çocuk 209,99

Asgari Geçim İndirimi (agi) Nasıl Hesaplanır ?

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olur. 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı hesaplanır.

Çalışanın kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Bütün yüzdeler toplanır. Brüt yıllık tutar bu yüzdelik payına bölünür. Kalan tutarın %15 i alınır. Yıllık AGİ tutarı bulunur. Kalan tutar 12 ye (12 ay) bölünür ve yıllık aylık asgari geçim indirimi bulunur. 

Örnekle: Çalışanımız evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu olsun. Ocak 2016 itibariyle asgari ücretin brüt tutarı 1.647,00 TL dir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çalışanın kendisi için % 50 + çalışmayan eşi için % 10 + 1 çocuğu için % 7,5 dir. 

50+10+7,5 = 67,50 (0,675 yada %67,5)

1.647,00 x 0,15 (gelir vergisi oranı) = 247,05

247,05 x 0,675 = 166,76 (AYLIK AGİ TUTARI)

 

Asgarî geçim indirimi

193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

 

logo - asıl

 

 

2 Responses to 2016 Yeni Asgari Geçim İndirimi (agi) Tutarları

  1. Mahmut diyor ki:

    Asgari geçim indirimini maaş içerisinde gösteren ve çalışanlarına ödemeyenler için yaptırımlar nelerdir? Diğer bir hususta bu mağduriyetin giderilebilmesi için nereye başvuru yapabiliriz?

    • Yönetici diyor ki:

      Merhaba, Sorunuz çok geniş bir cevabı içermektedir. AGİ nin maaş içerisinde gösterilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Maaşınızı az gösterip AGİ nizin ödenmesi söz konusudur muhtemelen. Bu durumda kanuni olarak haklarınızı mahkemeden dava yoluyla talep edebilirsiniz. Daha çabuk sonuç almak için çalışırken bağlı bulunduğunuz SGK Merkezine giderek iş müfettişine şikayetinizi dile getirebilirsiniz. ALO 170 i aramanız da mümkündür ancak iş müfettişi daha net ve kesin araştırma yapacaktır. İyi çalışmalar.

Bir Cevap Yazın