“2016” Asgari Ücret Desteği Nasıl Ödenecek ?

Asgari Ücret Desteği Nasıl Ödenecek - insankaynaklariyiz.net

2016 Yılında uygulanan asgari ücretin brüt 1.647,00 TL/ay. Net (AGİ dahil) 1.300,99 TL olarak açıklandı. Yaklaşık yüzde 30 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Ancak işverenlere çok fazla maddi yük artışı sağlandığından 14.01.2016 tarihinde görüşülüp 5510 sayılı kanuna geçici 68. Madde eklendi. Bu maddeye göre işverene sigorta primi desteği sağlandı.

2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna göre 2015 yılında brüt 2.550 TL ve altında ücret almış olan çalışanlar için 2016 yılında aylık 100 TL prim teşviki uygulanacak.

Yasada işyeri kaç işçi çalıştırırsa çalıştırsın kişi başına 100 TL maddi destek işyerlerine sağlanacaktır. 2015 yılında bildirilen prim günlük kazancı 85 TL’nin altında olan işçiler için uygulanacaktır.

2016 yılında bu indirimden yararlanan işyerleri aylık toplam prim gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması sonucu indirim tutarı bulunacaktır. Örneğin 15 gün çalışan işçi için 15×3,33 = 49,95 TL. Ortaya çıkan tutarı yıl içinde ödenecek sigorta primlerinden işyerine indirim olarak yansıyacak ve devlet hazinesince karşılanacaktır.

2016 Yılı sigorta prim devlet desteği yararlanma şartları şunlardır.

  1. İşverenin 2016 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresinde vermesi gereklidir.
  2. İşverenin SGK’ya karşı idari para cezası, prim ya da gecikme cezası/zammı bulunmaması gereklidir. Varsa ödenmiş olması gerekir.
  3. Bu indirimden yararlanmak için farklı işyerleri arasında işçilerin sigorta kayıtlarının kaydırılması, şahıs işletmelerinde işyeri sahibinin değişmesi gibi hileli işlemlerin gerçekleşmemesi. (Bunlara benzer durumların gerçekleşmesi durumunda mevcut cezalara ek olarak bu kanundan hileli yararlanma hakkı elde etmeye çalışmaktan ek ceza da uygulanacaktır.)
  4. Daha önce yapılan denetim yada kontrollerde çalışan kişileri sigortalı olarak bildirmediği yada çalışmayan işçiyi çalışmış gibi gösterdiğine dair rapor düzenlenen işyerleri bu indirimden yararlanamaz.

 

Burada özellikle sıkça sorulan soru, 2016 yılı ücret devlet desteği nasıl alınır? 2016 asgari ücret devlet desteği nasıl tahsil edilir?

İşyerleri yukarıda belirttiğimiz özellikleri taşıdıkları zaman başka hiçbir uygulama yapmalarına gerek yoktur. SGK Mart ayında bu işyerlerini kendileri tespit edip Mart ayından sonra geçmiş aylara ait indirimleri Aylık Prim ve Hizmet belgesinde indirim şeklinde gerçekleştirecektir. İşyerleri bu indirimden yararlanabilmeleri için hiçbir işlem yapmasına gerek olmadığı gibi SGK yapacakları inceleme sonucunda bu işyerlerini tek tek tespit edip yapılacak indirimi otomatik olarak Aylık SGK tahakkukunda göreceklerdir. Sigorta primlerini tam yatırmayıp belli tutarı SGK’ya bildirip kalan tutarı elden ödeyen işverenler bu kanundan yararlanıp tespit edilirse ek ceza uygulanacaktır. Uygulama para ödemesi şeklinde değil SGK primi indirimi şeklinde gerçekleşecektir.

Aylık ücreti 1.647,00 TL (asgari ücret) ile 2.550,00 TL arasında maaş alan yaklaşık 8 milyon sigortalının bu indirimden yararlanması beklenmektedir. Bu düzenleme işveren üzerinden yük almasıyla beraber istihdamın artmasına da olanak sağlamaktadır.

Ancak 1 Ocak 2016 tarihinden önce açılan işyerlerinde 2015 yılının aynı ayında kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının esas alınması işyerlerine dezavantaj sağlamaktadır. 2016 yılında çalışan sayısını artıran işyerlerinde artan gün sayısı sigorta primi desteği dışında bırakacaktır. Örneğin 2015 Nisan ayında toplamda 300 gün prim ödeme gün sayısı bildiren işyeri 2016 Nisan ayında 400 gün SGK gün sayısı bildirmişse 100 günlük bu indirimden yararlanamayacaklar.

 

2016 Asgari Ücret Desteği Konusunda SGK Duyurusu  (05.02.2016)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.

Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelge yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

logo - asıl

Bir Cevap Yazın