Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem Tazminatı Alma Şartları - insankaynaklariyiz.net

Kıdem tazminatı bir deyişle işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından kendisine ödenen yıpranma parasıdır.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin neden sona erdiğine bakılır. Bazı durumlar hariç işçi kendi istifa ettiği takdirde işyerinden kıdem tazminatı alamaz.

Bir yıldan daha kısa süreli çalışan işçi işten çıkış nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı alamaz. Bir yıl yada daha uzun sürelerle aynı işyerinde yada aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışan işçiler ise işten çıkış nedenine bağlı olarak kıdem tazminatı alabilirler

Kıdem tazminatı hakkı elde edebilmek için işçinin işyerinden ayrılış nedenine bakılır. İstifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz.

Maaşı 20 gün içinde ödenmeyen işçi iş yavaşlatma yapabileceği gibi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşçi işveren tarafından iş performansının düşük olması, iş arkadaşlarıyla anlaşamaması yada sık sık hastalığa yakalanması gibi işten çıkartılmışsa yine kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin hırsızlık yapması, işe sarhoş gelmesi yada bir başkasına cinsel tacizde bulunması gibi durumlarda derhal işveren tazminatsız olarak işine son verilir.

Kadın işçiler evlendikten sonra 1 yıl süreyle işten ayrılırlarsa kıdem tazminatına hak kazanırlar. Yani evlenen kadın işçi ister evlendikten hemen sonra isterse de evlendikten 11 ay sonra  işten ayrılsın kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Aynı işyerinde 10 yıl çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Toplamda 15 yıl sigortalı ve 3600 gün sigorta gün sayısı bulunan işçi işyerinde 1 yıldan fazla çalışması durumunda istifa etse dahi kıdem tazminatı alma hakkı doğar.

 

Hangi Durumda Kıdem Tazminatına Hak Kazanılır :

– İşverenin işçisini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında bir nedenle işten çıkartırsa,

– İşçi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması sebebiyle, sağlık nedenleriyle ve zorlayıcı nedenlerle işten ayrılırsa

– Erkek işçiler askere giderse,

– Emekliliğe hak kazanma veya emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurursa

– Kadın işçiler evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılırsa

– İşçinin ölümü halinde.

 

 

logo - asıl - site baş

Bir Cevap Yazın